Alliantie van producenten in de creatieve industrie (APCI)

De Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrie (APCI) roept de regering op om de sector vooral met economische instrumenten te stimuleren. Er zijn succesvolle voorbeelden in het buitenland die niet alleen positief zijn voor de creatieve industrie, maar ook voor de Nederlandse economie als geheel.

De APCI is blij dat het kabinet de creatieve industrie als topsector heeft benoemd. Sterkere groei kan meehelpen om de economische positie van Nederland versterken. Maar om succesvol te zijn is het wel belangrijk dat het beleid aansluit bij de praktijk. De vooruitzichten voor de creatieve industrie zijn goed, maar zijn er ook bedreigingen. Talent, producties en investeringen verdwijnen naar het buitenland omdat daar gunstige(r) financiële mogelijkheden zijn. Nederland verliest zo essentiële kennis én bedrijvigheid.

De APCI pleit voor eenvoudige instrumenten om dat tij te keren en doet een aantal suggesties. De belangrijkste is: creëer een economisch georiënteerd industriebeleid naar internationaal voorbeeld. In het buitenland zijn deze faciliteiten heel succesvol: zo genereerde de Belgische Taxshelter in negen jaar meer dan 300 miljoen aan private investeringen en de CIAV+regeling in Luxemburg genereert jaarlijks ruim 20 miljoen.

APCI Expertsessies

APCI heeft samen met collega's in de creatieve industrie via vier Expertsessies onderzocht wat voor (generieke) stimuleringsmaatregelen het beste aansluiten bij de sector. De bevindingen en uitkomsten worden verwerkt tot een advies aan de Topsector Creatieve Industrie. De sessies zijn mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Presentaties en verslagen

APCI Expertsessie 1
APCI Expertsessie 2
APCI Expertsessie 3
APCI Expertsessie 4

de creatieve industrie

De creatieve industrie bestaat uit sectoren met culturele inhoud, maar met een economisch businessmodel: mode, film, tv-programma’s, muziek, ontwerp, games etc. Kennis en talent zijn altijd het startpunt, wat na intensieve ontwikkeling leidt tot productie, distributie en exploitatie van een creatief product. Dat kan een mode-collectie zijn, maar ook een film, een game, een album of een televisie-programma. Investeringen zijn daarbij essentieel. De belangrijkste maatregelen om de creatieve industrie te stimuleren liggen dan ook in economische instrumenten en het aantrekken van internationale (co-)producenten en kapitaal.

APCI

De producenten in de creatieve industrie hebben zich verenigd, om zo hun stem te kunnen laten horen in de beleidsvorming voor creatieve industrie. De Alliantie wil het gezamenlijk belang van Nederlandse producenten in de creatieve industrie behartigen en de mogelijkheden versterken, met name door het investeringsklimaat te verbeteren. In de APCI zijn onder meer verenigd:

In de APCI zijn onder meer verenigd:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bruno Felix (Submarine), op 020-8204940 of bruno@submarine.nl, of met Marjan van der Haar (Filmproducenten Nederland), op 06-317 900 17 of marjan@filmproducenten.nl.